Algemene info - Badminton Club Never Down

Ga naar de inhoud

Algemene info

Onze club
Algemene club informatie
FINANCIEN en LIDMAATSCHAP
Iedereen die tot de vereniging wil toetreden kan hiervoor een inschrijvingsformulier invullen. Bij het inleveren dient men inschrijfgeld, gelijk aan een maand contributie, te voldoen. Zij die zich als lid hebben aangemeld zijn gerechtigd vanaf de startdatum de lopende maand, doch tenminste tweemaal, van de sportactiviteiten gebruik te maken. Wanneer men alsnog besluit van lidmaatschap af te zien, zal geen inschrijfgeld terug betaald worden.
De contributie moet per half jaar betaald worden (per 1 juli 60,00 euro en per 1 januari 60,00 euro). Leden die door persoonlijke omstandigheden (zwangerschap, ziekte, studie enz.) niet daadwerkelijk aan trainingen kunnen deelnemen kunnen tijdelijk 20%-lid worden. Dit moet schriftelijk bij het bestuur worden aangevraagd. Als je aan de competitie deelneemt wordt een extra bijdrage gevraagd, omdat wij ook aan de H.B.B. contributie verschuldigd zijn per competitieteam.
De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergaderingen en is voor het huidige seizoen vastgesteld op 32,50 euro..
SECRETARIAAT
De leden zijn verplicht het secretariaat schriftelijk op de hoogte te brengen van: Adreswijzigingen - Afmeldingen (uiterlijk 4 weken voor 1 juli of 4 weken voor 1 januari) - Klachten over het functioneren van het bestuur - Klachten over training - En als je prijs stelt op belangstelling vanuit de vereniging bij huwelijk, geboorte, ziekte enz. - Suggesties en kritieken aangaande onze vereniging.
De ledenadministratie loopt via het secretariaat maar men kan zich ook aanmelden bij een van de bestuursleden, die op de trainingsavond aanwezig zijn. Als men zich aanmeld als lid moet men zo snel mogelijk, na aanname, een pasfoto inleveren. Deze is nodig om een bondskaart te kunnen aanvragen bij de Helmondse Badminton Bond. Deze kaart moet na beeindiging van het lidmaatschap weer ingeleverd worden.
FEESTAVOND
Ieder seizoen heeft B.C.Never Down een feestavond voor alle leden met introduce. Deze feestavond wordt georganiseerd door de Sociale Activiteiten Commissie, bestaande uit leden van onze vereniging.
De S.A.C. krijgt ieder jaar een geldbedrag van de vereniging ter beschikking gesteld. Zij hebben de vrijheid om meerdere activiteiten te organiseren, die in het belang zijn van onze vereniging.
TRAINING
Om de contacten tussen recreatieve en competitiespelers te bevorderen is er elke laatste woensdag van de maand een racket-tossavond. Op deze avond worden door middel van selectie koppels gevormd die bestaan uit een recreant en een competitiespeler. Deze spelen 3 keer per avond (afhankelijk van de drukte) en steeds weer met een andere partner en andere tegenstanders. De uitslagen worden genoteerd en volgens een puntensysteem wordt berekend welke personen aan het einde van het seizoen gaan spelen voor de Frans-van-den-Heuvel-wisseltrofee . Door de jaren heen is het een gewoonte geworden om het seizoen af te sluiten met een gezellige borrel.
De trainingsavonden zijn op:
Woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur
en worden gespeeld in sporthal aan de Paulus Potterlaan 6, 5702 CW in Helmond.
COMMISSIES
Voor de goede gang van zaken worden ieder jaar tijdens de algemene leden-vergadering een aantal commissie gekozen. In principe kan ieder lid hiervoor in aanmerking komen. De taken van de verschillende commissies staan uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.
KLEDING
Mits niet aanstootgevend is elke vorm van kleding welke geeigend is voor recreatie-badminton toegestaan. Het is voor de voeten en enkels belangrijk om schoenen te kopen die geschikt zijn voor zaalsport. Alleen schoenen met witte of licht gekleurde zolen zijn toegestaan (schoenen die geen strepen geven op de vloer). De schoenen mogen niet thuis, maar pas in de zaal aangetrokken worden. Voor diegene die aan de competitie deelnemen geldt het kledingvoorschrift, dat is voorgeschreven door de H.B.B. te weten, voor badminton geeigende kleding.

RACKET
Voor een racket dient men zelf te zorgen. Let er echter op dat de bespanning goed is en het handvat niet te dik. Vraag advies aan medesporters of informeer bij een goede sportzaak.

design by Chris J.G. Bekkers
. . .
Terug naar de inhoud